Nieuwsberichten

 

 • Multimove 2023-2024
  Schrijf je in voor Multimove for Foot - voor kinderen van 4 tot 8 jaar
 • Lid worden?
  Zin om onze club te vervoegen? Vul je gegevens in en wij nemen contact met je op.
 • Vrijwilligers
  Vrijwilligers maken letterlijk en figuurlijk de club!
  Wens je af en toe een handje toe te steken? Vul dan het formulier in  op bovenstaande link.
 • Ideeënbox
  Uw mening is van groot belang in de verdere uitbouw van onze club.

 • OPROEP !!!!
  Wij zoeken versterking voor onze ouderraad.
  De ouderraad adviseert over de ruime clubwerking, met uitzondering van sportieve keuzes van trainer en/of sportieve cel. We mikken op een overleg van 2 maal per seizoen. Interesse? Contacteer ons via vrijwilligers.Borsbeke ademt jeugdvoetbal! Het vernieuwd sportpark De Vrede is ons thuisfront voor al wie voetbalminnend is. Met deze website willen we je inspireren om deel uit te maken van een unieke & constante voetbalclub met eigen specifieke waarden. Positieve coaching en fairplay gekoppeld aan een gedreven trainings- en wedstrijdmentaliteit zijn de rode draad doorheen onze jeugdopleiding. Net in die waarden blijven we het verschil maken met andere clubs.

Enjoy !!

Het Jeugdbestuur

Image
Image

Jeugdbestuur en Sportieve Cel

Sportieve Cel - Jeugd

Wijzigingen voor jeugdwedstrijden kunnen via info@kvcdetoekomst-borsbeke.be aangevraagd.

Uitnodigingen voor tornooien kunnen via tornooien@kvcdetoekomst-borsbeke.be bezorgd worden. Individuele mails naar onze medewerkers met uitnodigingen voor tornooien worden niet meer op gereageerd.

Visie en Missie

Identiteit en waarden van de jeugdopleiding
Als jeugdopleiding maken we van elke sportieve wedstrijd een feest, wat ook het niveau en de inzet van de match is.
Wij houden ons aan de regels van de sport, en aan de sportieve ethiek, ten aanzien van de scheidsrechters, het bestuur, de spelers, en de supporters van de tegenstrever.
Wij blijven in alle omstandigheden verantwoordelijk voor ons gedrag.
Wij supporteren voor de ALLE teams op het veld, NIET tegen de andere club(s)”
Wij engageren ons ertoe om ons te onthouden van provocerende reacties, vóór, tijdens en na de wedstrijd.
Wij gedragen ons als ambassadeurs van het voetbalspel!
IEDEREEN, op en naast het veld heeft een VOORBEELDFUNCTIE!
Deze liggen voor 100% in lijn met de identiteit en waarden van de club.

Visie en missie van de jeugdopleiding
Visie
KVC De Toekomst Borsbeke spreekt niet langer van een jeugdwerking maar van een jeugdopleiding. Deze opleidingsvisie, en -plan met eindtermen aangepast aan de ontwikkelingsfasen van de jeugdspeler, is het vertrekpunt en rode draad in de opleiding van onze jeugdspelers tot volwassen en ervaren voetballers. De opleidingsvisie is dynamisch met het regelmatig aftoetsen van de opleiding en waar nodig bijsturen zodat het kan meegroeien met trends en ontwikkelingen van binnen of buiten de jeugdopleiding en het voetbal in het algemeen.
Ons doel is om zoveel mogelijk zelf opgeleide spelers door te laten stromen naar de Beloften die de Basics en TeamTactics onder de knie hebben. Het streefdoel is dit aan te pakken vanaf U6 tot en met U17 en continu werken om dit doel te bereiken zodat de spelers een mooie rugzak hebben binnen het U21-team en Beloften. Het doel van onze jeugdopleiding is zoveel mogelijk spelers op te leiden om de doorstroom naar Beloften en 1e elftal waar te maken, mede door goede ondersteuning en begeleiding van trainers en staff.
De speelstijl, ook bekend als onze Zebravoetbal, die onze club hanteert, moet staan voor attractief aanvallend voetbal. Gebaseerd op veel beweging zonder bal en een snelle balwisseling langs de grond. Dit begint bij de doelman die zo min mogelijk lukraak uittrapt, maar wel 1 van z'n verdedigers aanspeelt om van daaruit via het middenveld tot een voldragen aanval te komen. De kern wordt dusdanig samengesteld dat we deze manier van werken kunnen blijven vasthouden.
Het spelconcept wordt gebaseerd op de 4-3-3 waar het middenveld als omgekeerd driehoek (met punt naar achter) wordt opgesteld. Binnen onze jeugdopleiding wordt vanaf de bovenbouw dit spelconcept stelselmatig geïntroduceerd waarin de speelstijl vooral in de Postformatietrainingen worden geperfectioneerd.
De prioriteit blijft FUN dat kadert in een goeie opleiding!

Missie
KVC De Toekomst Borsbeke biedt aan kinderen en jongeren uit Groot-Herzele en omstreken de kans om zich, op langere termijn, te ontwikkelen en uit te groeien tot volwaardige voetballers.
We proberen de spelertjes vanaf de onderbouw op te leiden tot capabele spelers om deel uit te maken van onze ploegen bovenbouw om uiteindelijk deel uit te maken van onze beloften elftal en eerste ploeg.
Dit aan de hand van aangepaste trainingen, gegeven door geschoolde en/of ervaren trainers, mede door het spelen van officiële wedstrijden.
De jeugdwerking van onze club is er om jeugdspelers in een gezonde en sportieve sfeer en tegen een maximale toegankelijkheid te laten genieten van het voetbalspel.
Wij hebben de ambitie om een zo kwalitatief mogelijke jeugdwerking uit te bouwen waar spelvreugde en voetbalplezier primeren en waar elke jongen of meisje de kans, de tijd en de ruimte krijgt om zich voetbal-sportief te ontwikkelen.
Door een duidelijke afstemming tussen jeugd- en hoofdwerking biedt de club haar jeugdspelers bovendien reële perspectieven tot doorstroming naar de A- kern.
De missie van onze club is om spelers in een sportief gezonde en plezierige sfeer hun sport te laten beleven en beter te leren voetballen. Buiten de technische, fysieke en tactische aspecten houdt dit ook het volgende in:
• leren spelen door eerlijk spel, waarbij “eervol spelen” belangrijker is dan winnen;
• leren evolueren in een team waarbij ploeggenoten, trainers en begeleiders partners zijn;
• leren respecteren van tegenstanders en spelleiders;
• leren verliezen en relativeren van zowel goede als ontgoochelende resultaten;
• leren leven met discipline;
• plezier hebben in wat je doet.
Concreet betekent dit dat …
de jeugdspeler centraal staat in de opleiding en het wedstrijdresultaat in eerste instantie ondergeschikt is aan de ontwikkeling van de speler;
alle jeugdspelers een gelijke kans verdienen, ongeacht de individuele kwaliteit;
er aandacht wordt besteed aan begeleiding van de jeugdspelers tijdens de trainingen en de wedstrijden;
een goede, pedagogisch verantwoorde voetbalopleiding aangereikt wordt;
de teamgeest belangrijker is dan het individualisme; waarden als fairplay, gelijkheid, doorzettingsvermogen hoog in het vaandel geschreven worden;
er steeds respect wordt getoond voor medespelers en tegenstrevers; trainers, afgevaardigden; scheidsrechters en bestuursleden; supporters en sympathisanten .
We verwachten van iedereen de nodige discipline, maar vertrekken steeds vanuit een positieve aanpak. We zijn er als club namelijk van overtuigd dat uiteindelijk enkel een positieve aanpak kan zorgen voor een positief resultaat en dat discipline de sfeer en het plezier stimuleert, omdat men weet dat men op elkaar kan rekenen.
Als club hebben wij daarnaast ook een sociale functie te vervullen. We moeten iedereen de kans geven om maximaal voetbal te spelen. Wij vinden de sportiviteit belangrijk en verwachten van de trainers, bestuursleden, spelers en ook van de supporters dat zij een positieve ingesteldheid uitstralen.
Wij blijven werken aan een club met een kwalitatief sterke jeugdopleiding, met gediplomeerde jeugdopleiders, die in de meest ideale omstandigheden en een familiale sfeer kunnen werken.
Wij zijn ons terdege bewust dat het nastreven van deze missie een zware opdracht is voor ons en in het bijzonder van onze jeugdopleiders. Het is evenwel onze uitdaging om altijd te blijven groeien en te verbeteren.

Teams seizoen 2022-2023

U6

Trainer:

Tom De Moerloose & Zeno Pot, Stijn De Proost & Kenzo De Backer

U8

Trainers:

Davy Rasschaert & Benjamin Van Iseghem

U10

Trainers:

Koen Vermeiren & Andy Holderbeke

U12

Trainers:

Yarno Rooms & Victor Van Oostveldt

U15

Trainer:

Björn Pot en Jens Van Herzele

U7

Trainers:

Amber Denoyette

U9

Trainer:

Thierry De Schepper & Niels Baeyens

U11

Trainers:

Lieven Berckmoes & Jordy Berckmoes

U13

Trainers:

Renilde Clompen & Wouter Gees

U17

Trainer:

Geert Valckeneire

© 2022 KVC De Toekomst Borsbeke

Richtlijnen jeugdopleiding KVC De Toekomst Borsbeke

Richtlijnen voor een plezant en sportief voetbalseizoen:

Wij, ouders-supporters-trainers, maken van elke sportieve wedstrijd een feest, wat ook de inzet van de match is.

Wij houden ons aan de regels van de sport, en aan de sportieve ethiek, ten aanzien van de scheidsrechters, het bestuur, de spelers, en de supporters van de tegenstrever.

Wij blijven in alle omstandigheden verantwoordelijk voor ons gedrag.
Wij supporteren voor de ZEBRA’s uit BORSBEKE, NIET tegen de andere club(s)”

Wij engageren ons ertoe om ons te onthouden van provocerende reacties, vóór, tijdens en na de wedstrijd.

Wij gedragen ons als ambassadeurs van het voetbalspel!

IEDEREEN, op en naast het veld heeft een VOORBEELDFUNCTIE!

Zo gedraagt een voetballer(tje) zich op het veld:

 • Groet uw tegenstander (vóór en) na de wedstrijd.
 • Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
 • Speel volgens de wedstrijdregels.
 • Vind eerlijk en prettig spelen het belangrijkste, en presteer zo goed mogelijk voor jezelf en je team.
 • Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter.
 • Laat je niet ontmoedigen bij een nederlaag.
 • Blijf sportief, ook al toont de tegenstrever onsportief gedrag.
 • Moedig sportief en plezierig gedrag aan bij je medespelers.
 • Respecteer het werk van de trainer(s)/afgevaardigde(n), die er voor zorgen dat jij je favoriete sport kan beoefenen!

Zo gedraagt een voetbalouder zich aan de zijlijn:

1. Vóór de wedstrijd:

 • Studies hebben voorrang op het voetbal. Gelieve afwezigheden op training/wedstrijd weliswaar tijdig te melden aan de trainer.
 • Toon belangstelling voor de sport van uw kind en ga regelmatig kijken/supporteren.
 • Geef blijk van waardering voor de inspanningen die uw kind levert. Wees trots op hem!
 • Vraag uw kind om er voor te gaan, altijd zijn best te doen, maar vooral om plezier te maken.
 • Fok jouw kind niet op, leg geen (overdreven) druk op zijn schouders maar stimuleer hem wel om zijn talenten te ontwikkelen. Laat het spelplezier primeren op de prestaties. Projecteer uw eigen ambities niet op uw kind.
 • Stimuleer jouw kind om zich aan de regels van het en de fair-play te houden

2. Tijdens de wedstrijd:

 • Gebruik geen agressieve of onbehoorlijke taal langs de zijlijn, en keur verbaal en/of fysiek geweld steeds af.
 • Applaudisseer voor knap spel, en dit zowel van het team van je kind, als van de ploeg van de tegenstrever. Wees een voorbeeld van sportieve ingesteldheid.
 • Moedig je kind, en diens medespelers aan, en maak hen niet af voor hun fouten.
 • Respecteer de beslissingen van de coach en de scheidsrechter.
 • Tijdens de wedstrijd moedig ik aan, ook al heeft hij een kans gemist, of de wedstrijd verloren.
 • Instructies op het veld worden gegeven door de trainer. Anders schept dit verwarring voor de kinderen.

3. Na de wedstrijd:

 • De trainer is verantwoordelijk voor de sportieve beslissingen. Laat je waardering blijken door je niet te mengen in de opstelling, speelwijze en/of coaching. Als je niet akkoord gaat met de coach, praat er met hem over. ALLE feedback is welkom!
 • Leer jouw kind respect opbrengen voor de prestatie van de tegenstrever.
 • Kijk naar zijn inspanningen, en niet alleen naar de score of de eindstand. Leer hem het resultaat van elke wedstrijd te accepteren.
 • Na elke wedstrijd kan je met hem bekijken wat goed liep, wat minder was en wat we eruit kunnen leren.
 • Wees er bewust van dat voetbal een ploegsport is, en een belangrijke bijdrage kan betekenen in de opvoeding en de ontplooiing van jouw kind.
  Gedraag je waardig!

Lid worden?

Het inschrijvingsgeld voor seizoen 2023-2024 is vastgelegd op:

 • U6: 250 Euro, deze groep traint 1 x week en 15 sessies multimove op zondag.
 • U7 t.e.m. U21: 300 Euro. Deze teams trainen 2x per week
 • Het tweede gezinslid krijgt een korting van € 50,00. Voor het derde gezinslid betaal je 125,00 Euro.

Het inschrijvingsgeld omvat:

 • Lidgeld en verzekering KBVB
 • 2 drankbonnetjes na de thuiswedstrijden (op te halen in kantine)
 • Trainingen , wedstrijden en tornooien.
 • Persoonlijk zebrawedstrijdshirt; nieuw ontwerp
 • 1 persoonlijke trainingsbal (wegens duurzaamheid opteren we voor een duurdere bal die dan voor meerdere seizoenen zal gebruikt worden)

Gebruik kledijpakket:

Iedere jeugdspeler dient over een clubtraining, -sporttas, wedstrijdshort en kousen te beschikken. Tijdens het seizoen is iedere speler verplicht te trainen in uniforme kledij:

 • Jako t-shirt
 • Jako zebrakousen
 • Jako short
 • Jako training (winterperiode)

Gelieve hiermee rekening te houden bij uw aankoop!

Leden worden in maart bevraagd voor verdere toetreding tot de club. Vanaf april worden de nodige acties verricht voor verdere aansluiting (lidgeld overschrijven). Wie interesse heeft om zich aan te sluiten bij de club kan via https://www.kvcdetoekomst-borsbeke.be/sportpas zich kandidaat stellen om toe te treden bij onze club. Indien u aangesloten bent bij een andere voetbalclub, kan u ons mailen (lees de procedure via onze website). Indien u geen lid bent van een voetbalclub, laat je gegevens na via sportpas.

In functie van vrije plaatsen (vanaf U7) wordt u dan verder gecontacteerd in de maand april/mei.

Tip: je kan via jouw mutualiteit ook nog een gedeelte van het inschrijvingsgeld recupereren. Deze documenten zijn beschikbaar in de PSD-module.

Pro soccer data

prossoccerdata

Bij vragen aangaande gebruik Pro soccer data, aarzel niet een mail te sturen naar psd@kvcdetoekomst-borsbeke.be

Voetbalacademie

Wij organiseren in samenwerking met AndRondo en de sportdienst Herzele regelmatig voetbalstages op het Sportpark De Vrede en Sporthal De Steenoven. Iedereen is welkom, ook meisjes en jongens die niet zijn aangesloten bij onze club kunnen meedoen op onze voetbalstages. De groepen worden ingedeeld rekening houdend met de leeftijd, en het niveau van de oefeningen wordt op maat aangepast.

Als er stages zijn gepland, kan je ze hieronder vinden. Neem dan zeker een kijkje door er op te klikken en meer informatie over de specifieke stage te vinden en de mogelijkheid om in te schrijven.

De paasstage 2023 gaat door in de kerstvakantie van 11 tem 14 april 2023. De inschrijvingen openen op 13 januari om 8.00 uur!! Indien cash wordt aangeduid, worden jullie verder gecontacteerd voor betaling binnen 14 dagen ikv definitieve reservatie.

De zomerstages 2023 gaan door in de zomervakantie en dit op 4, 5, 6 en 7 juli en 14, 16, 17 en 18 augustus. De inschrijvingen openen op 21 april 2023 omstreeks 8.00 uur!! Indien cash wordt aangeduidt, worden jullie verder gecontacteerd voor betaling binnen 14 dagen ikv definitieve reservatie.

Indien een stage door overmacht (verstrenging van de maatregelen) niet kan doorgaan, krijgen alle inschrijvingen die reeds betaald hebben hun geld terug.

 NIEUW!! KVC De Toekomst Borsbeke organiseert in september 2022 hun tweede editie van Multimove for Foot waarin we de jongste toekomst al de eerste bewegingsvaardigheden willen aanleren in een rustige omgeving. Om de 2 weken wordt er op zondag een sessie van 10.00 tot 11.00 uur (4-6 jaar) en van 11.00 tot 12.00 uur (6 tot 8 jaar) georganiseerd door onze ervaren trainers. 15 sessies gedurende het seizoen voor 75 Euro. 

Deel deze pagina via je sociale netwerk ...

Wees onze ambassadeur !!!