Image

Clubvisie

Onze visie is gebaseerd op de vaste overtuiging dat de jeugdopleiding een cruciale rol speelt binnen de club. KVC De Toekomst Borsbeke wil zich de komende jaren profileren als een voetbalclub die de jeugdopleiding als middel en als doel heeft van haar bestaan. Onder het motto "De jeugd, de Toekomst" ziet de club het verder uitbouwen van een kwalitatieve jeugdopleiding als de garantie voor een duurzaam bestaan. Bijgevolg zal de club nooit financiële avonturen aangaan voor de uitbouw van het eerste elftal. Meisjes en jongens uit onze eigen jeugdopleiding dienen op termijn de ruggengraat te vormen van het eerste elftal, aangevuld met spelers afkomstig uit Groot-Herzele of de naburige gemeenten. Hierdoor zullen de supporters zich opnieuw kunnen associëren met hun favoriete club.

Contactgegevens

 • KVC DE TOEKOMST BORSBEKE
 • Stamnummer: 03324
 • Btw-nr: 407.724.058
 • Clubkleuren: Zwart-Wit
 • Terreinen:
  • Provincie Oost-Vlaanderen
   Sportpark De Vrede
   Pastorijstraat 12
   9552 Borsbeke
   +32 53 62 46 81
 • Bloc: 2329
 • e-mail: info@kvcdetoekomst-borsbeke.be
Image

Bestuursorgaan

 • Dirk Van Yperzele - voorzitter - 053 62 87 20
 • Hubert Goossens - Erevoorzitter - in memoriam
 • Jo Denijs - Gerechtigd Correspondent - 0470 76 66 22
 • Johan De Clercq - Penningmeester - 0477 87 64 38
 • Hugo Schamp - Sportieve Cel - 0494 82 18 90
 • Dietrich Buyle - Sportieve Cel - Wedstrijdadministratie - 0479 35 74 79
 • Wim De Moor - Sportieve Cel - Ploegafgevaardigde - 0495 77 32 42
 • André Coppens - Infrastructuur - 0491 73 00 27
 • André Wijnendaele - Sponsoring - Secretaris - Ledenadministratie - 0472 73 17 22
 • David De Keyser - Jeugdvoorzitter, AVJO , vrijwilligers en Sociale Media - 0478 59 40 85
 • Veerle Roelandt - kledij (jeugd) - 0496 79 91 78
 • Sylvie De Wannemaeker - G-werking - 0470 76 66 29
 • Bert Verbeurgt - Centraal aanspreekpunt - 0473 21 08 95

Werkgroep Jeugd

 • David De Keyser - Jeugdvoorzitter, vrijwilligers en Sociale Media - 0478 59 40 85
 • André Wijnendaele - Sponsoring - Secretaris - Ledenadministratie - 0472 73 17 22 
 • Bram Baeyens - TVJO - 0476 84 52 96
 • Renilde Clompen - Dameswerking - 0472 34 41 84
 • Sylvie De Wannemaeker - G-werking - 0470 76 66 29 
 • Veerle Roelandt - kledij (jeugd) - 0496 79 91 78
 • Sarah Soufi - raden - 0474 68 64 28
 • Bert Verbeurgt - 0473 21 08 95
Image
Image
 APIJan Vermeulen - 0478/39 18 64
 Bert Verbeurgt - Centraal Aanspreekpunt
0473/ 21 08 95
 André Wijnendaele - Bestuurslid
 Het volledige document kan u hier aantreffen.

 

In KVC De Toekomst Borsbeke is er geen plaats voor grensoverschrijdend gedrag, onder welke vorm dan ook. De mentale, fysieke en emotionele gezondheid van spelers en speelsters staat bij ons centraal. Pesten, fysiek of verbaal geweld, seksuele intimidatie enzovoort zijn logischerwijze uit den boze. Ook klachten moeten op een correcte manier ontvangen, behandeld en opgelost te worden.

Daarom worden er vertrouwenspersonen aangesteld die je persoonlijk kan aanspreken of bereiken via mail of persoonlijk bericht van ProSoccerData.

In KVC De Toekomst Borsbeke is er geen plaats voor grensoverschrijdend gedrag, onder welke vorm dan ook. De mentale, fysieke en emotionele gezondheid van spelers en speelsters staat bij ons centraal. Pesten, fysiek of verbaal geweld, seksuele intimidatie enzovoort zijn logischerwijze uit den boze. Ook klachten moeten op een correcte manier ontvangen, behandeld en opgelost te worden.

Daarom worden er vertrouwenspersonen aangesteld die je persoonlijk kan aanspreken of bereiken via mail of persoonlijk bericht van ProSoccerData.

Image

Algemeen

Tijdens trainingen, wedstrijden en tornooien zijn onze leden verzekerd tegen sportongevallen. Wie en wat is verzekerd, kan je allemaal terugvinden op de website van Voetbal Vlaanderen. Meer info over de verzekering en sportongevallen op de website van RBFA.

Werkwijze

Het aangifteformulier van de KBVB bestaat uit 2 delen.

 • eerste deel is de “Gedeelte in te vullen door het slachtoffer”
 •  tweede is het “Gedeelte in te vullen door de behandelende geneesheer”.

Dit document kan je hier downloaden.

Op het bovenste deel van het document dient u een klever van de mutualiteit te plakken en in het vak te handtekenen.

Het onderste deel van het document dient te worden ingevuld door de behandelende arts. De datum die de arts invult op dit document, is de datum van de eerste raadpleging.

Zonder de volgende informatie, kan de aangifte niet aanvaard worden. De volgende gegevens moeten
dus altijd ingevuld worden:

 • Datum van het ongeval;
 • Datum van het eerste medisch onderzoek;
 • De omstandigheden (zo precies mogelijk). Dat wil zeggen, hoe is het ongeval precies gebeurd? Al rennend, springend, door een contact met de tegenstander, ...
 • De aard en de ernst van de kwetsuren of de letsels;
 • Handtekening van de speler en de dokter.

Dit document dien je te bezorgen aan de Gerechtigd Correspondent, Jo Denijs - 0470 76 66 22

 Aandachtspunten

Onze club dient dit document binnen de 21 kalenderdagen na datum van het ongeval te worden opgestuurd naar de KBVB. 

Komt de aangifte te laat, dan kan je niet rekenen op een tussenkomst van de KBVB! 

De terugbetalingen gebeurt volgens de barema’s die overeen zijn gekomen tussen de ziekenfondsen en de dokters. Je hebt geconventioneerde dokters, deze houden zich aan de afspraken. Je hebt ook niet-geconventioneerde dokters, deze houden zich niet aan de afspraken met andere woorden alles wat zij meer vragen wordt dus niet terugbetaald door de verzekeringen.

Na ongeveer 2 à 3 weken ontvangt onze club van de KBVB “een geneeskundig attest van herstel”, samen met het dossiernummer. Dit zal je door de club worden overhandigd. Opgelet: je betaalt in eerste instantie zelf de gemaakte medische kosten. Hou alle bewijsstukken goed bij, het dossiernummer dien je te vermelden op elk bewijsstuk. Vervolgens ga je bij jouw mutaliteit langs voor terugbetaling. Enkel het niet terugbetaalde gedeelte van de ziekenkas, kan je recuperen via de KBVB. Op het einde van de behandeling dient het “getuigschrift van herstel” te worden ingevuld door de behandelende geneesheer. Dit getuigschrift dien je samen met de bewijstukken en overzicht terugbetaling door jouw ziekenkas, aan de clubsecretaris te bezorgen. De club zal dit opsturen naar de KBVB. De KBVB zal het bedrag, verminderd met haar administratieve kosten, overschrijven op de rekening van onze club die dit bedrag zal doorstorten op de rekening van de speler of diens ouders. De club zal zelf niet tussenkomen in het betalen van de onkosten of de geleden schade m.b.t. het sportongeval, de betrokken speler dient hiervoor beroep te doen op de KBVB, zijn of haar mutualiteit, privé – of hospitalisatieverzekering.

Bij Vypco Consult, één van onze sponsors, kan een interessante aanvullende sportverzekering worden afgesloten. DVV is écht een specialist op dit gebied van aanvullende sportpolissen. Zeker een aanrader !!! Bezoek hun website.

verzekering
 
 • Onze club heeft volgende verzekeringen afgesloten:
 • DVV polis Objectieve aansprakelijkheid met referentie: O-11/1511.184/00-B
 • DVV polis Brand en Varia met referentie: C-26/1285.555/04-B
 • DVV polis Georganiseerd Vrijwilligerswerk met referentie: 11/1605.726/00-B
 • DVV polis Bedrijfsmaterieel met referentie: R13-201/2169.871/02

 

 waranda
 
 

Beste vrienden van voetbalclub KVC De Toekomst Borsbeke,

Onze club werd gesticht in 1928! Tachtig jaar later wilden we onze club gedenken door het oprichten van een gedegen vriendenkring binnen onze club, een toepasselijke naam werd gevonden: De WARANDA vriendenkring!!!

De WARANDA is, zoals je wel weet, de groene long of het park gelegen naast onze A- en B-terreinen, alwaar onze jeugd van duiveltjes tot senioren bij het beoefenen van hun geliefde voetbalsport kunnen genieten van de gezonde lucht in een mooi en groen kader.

“WARANDA” staat plots ook voor iets helemaal anders en is zeker passend in het concept dat wij voor ogen hebben, namelijk Waar Achter Recreatie Aanhankelijkheid Naast Dienen Aantrekt.

Deze zeven woorden vatten mooi samen waar de oprichters en de leden van de vriendenkring voor staan: de nodige financiële, sociale en vriendschappelijke zuurstof leveren om de continuïteit en de toekomst van onze prachtige club te garanderen.

Hopelijk kunnen we jou overtuigen om samen met ons van dit project een succes te maken.

Sportieve groeten,
Het bestuur KVC De Toekomst Borsbeke
Samen bouwen aan de “Toekomst”
Rekeningnummer: 068-2507362-36

 

Deel deze pagina via je sociale netwerk ...

Wees onze ambassadeur !!!

Hoofdsponsors

Image
Image

Wens je graag onze club te ondersteuning door middel van Sponsoring? Neem dan zeker contact met ons op.

Contactgegevens

Contact Info

Clubnaam: KVC DE TOEKOMST BORSBEKE

Stamnummer: 03324

Taal: Nederlandstalig

Ondernemingsnummer: 407.724.058

Btw-nr: BE407724058

Rechtsvorm: vereniging zonder winst

RPR: Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Oudenaarde

Clubkleuren: Zwart-Wit

Terreinen:
Provincie Oost-Vlaanderen
Sportpark De Vrede
Pastorijstraat 12
9552 Borsbeke
+32 53 62 46 81

Administratieve zetel:
Provincieweg 76 bus 9
9552 Borsbeke

Bloc: 2329

e-mailadres: info@kvcdetoekomst-borsbeke.be

Stuur ons een MAIL MET UW VRAGEN