Beste vrienden van voetbalclub KVC De Toekomst Borsbeke,

Onze club werd gesticht in 1928! Tachtig jaar later wilden we onze club gedenken door het oprichten van een gedegen vriendenkring binnen onze club, een toepasselijke naam werd gevonden: De WARANDA vriendenkring!!!

De WARANDA is, zoals je wel weet, de groene long of het park gelegen naast onze A- en B-terreinen, alwaar onze jeugd van duiveltjes tot senioren bij het beoefenen van hun geliefde voetbalsport kunnen genieten van de gezonde lucht in een mooi en groen kader.

“WARANDA” staat plots ook voor iets helemaal anders en is zeker passend in het concept dat wij voor ogen hebben, namelijk Waar Achter Recreatie Aanhankelijkheid Naast Dienen Aantrekt.

Deze zeven woorden vatten mooi samen waar de oprichters en de leden van de vriendenkring voor staan: de nodige financiële, sociale en vriendschappelijke zuurstof leveren om de continuïteit en de toekomst van onze prachtige club te garanderen.

Hopelijk kunnen we jou overtuigen om samen met ons van dit project een succes te maken.

Sportieve groeten,
Het bestuur KVC De Toekomst Borsbeke
Samen bouwen aan de “Toekomst”
Rekeningnummer: 068-2507362-36

 
Lidmaatschap
* De Waranda vriendenkring staat los van het dagelijks bestuur van KVC De Toekomst Borsbeke VZW.
* De Waranda vriendenkring beschikt over een eigen zichtrekening: 068-2507362-36.
* Het lidgeld bedraagt 100 € en dient te worden gestort op de zichtrekening van de Waranda vriendenkring.
* Het lidmaatschap is telkens geldig voor 1 seizoen en kan jaarlijks vrijblijvend worden hernieuwd.
* Het lidgeld dient te worden overgeschreven op de zichtrekening van de Waranda vriendenkring, met vermelding van uw naam en
   voornaam of de naam van uw bedrijf met als mededeling: lidgeld 2018-2019.
* Deze lidgelden zullen worden aangewend voor duurzame investeringen en ter ondersteuning van specifieke activiteiten voor de    
 
  jeugdwerking zoals Sint-Niklaas, Kerstfeest en dergelijke.
* Zowel particulieren als bedrijven, zelfstandigen en vrije beroepen kunnen lid worden van deze vriendenkring. Bij betaling van het   
  
lidgeld kan men desgewenst een factuur verkrijgen.
* Het is de bedoeling om deze vriendenkring uit te bouwen tot een netwerk waar leden elkaar kunnen ontmoeten voor een sociale  
   activiteit.
* De Waranda vriendenkring zal eveneens een prominente rol vervullen om binnen de vriendenkring een B2B-netwerk (business to  
  
business) te creëren waar bedrijven elkaar vinden om zakenrelaties uit te bouwen, kennis en informatie te delen in een  
   ongedwongen
sfeer.

Alvast bedankt voor uw lidmaatschap!